metris cezaevi raporu

 

METRİS CEZAEVİ RAPORUHazırlayan

Av. Zayim BİLİR
Av.Muhittin Kaygusuz

Metris Cezaevinde Bulunan İBDA-C Davası Tutuklularının Talep Ve Şikayetlerinin Tesbit ve Tetkik Edilmesi


Açıklamalar

1. Mazlumder’den telefon edilerek ; “Metris cezaevinde bulunan bir grup İBDA-C davası sanığının, cezaevinde birtakım şikayet ve talepleri sebebiyle açlık grevinde bulundukları” bildirilerek, bu talep ve şikayetlerini içeren bir yazı fakslanmış, talep ve şikayetlerin mahiyeti, yerinde olup olmadığı ve benzeri hususların araştırılması, bu amaçla ilgili şahıslarla görüşme yapılması istenilmiştir.
2. Metris cezaevine 14.10.1996 tarihinde gidilerek sözkonusu tutuklu şahıslar adına Kazım ALBAYRAK, Şadan ÇAVDAN, birkısım tutuklular ve cezaevi ikinci müdürü Halil İbrahim DEMİR ile görüşme yapılmıştır.
3. Sanıklar ile yapılan görüşmede;Refah partisinin iktidara gelmesi ile tüm Müslüman kamuoyu gibi kendilerinin de bir takım beklentilerinin olduğunu, ancak bu beklentilerinin gerçekleşmediğini gördüklerini, aksine Refah partisi iktidarından beklemedikleri birtakım politika ve işlemlerin cereyan ettiğini, bu sebeple sözkonusu yazının başlangıcında yeraldığı gibi düşüncelerini açıkladıklarını ve bu durumu protesto ettiklerini, cezaevlerinde içinde bulundukları problemler ve olumsuz fiziki şartlar için de açlık grevi yapılmakla birlikte, asıl açlık grevi yapılmakla birlikte, asıl açlık grevinin daha çok bu yazının birinci bölümünde belirttikleri düşünceler ve protesto amacıyla yaptıklarını, yoksa içinde bulundukları şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun buna uzun süre bile olsa dayanabileceklerini ifade etmişlerdir.
Cezaevindeki problemleri ve taleplerini de şöyle sıralamışlardır;
3.1 Taleplerinin gayet normal, insani ve zaten kanunen kendilerine verilmesi gereken hususları kapsadığını, cezaevlerinin İslami ceza anlayışına uygun olmadığını, bu açıdan Refah partili Adalet Bakanı’ndan bazı iyileştirmeler ve düzenlemeler beklediklerini
3.2 Halen bulunulan cezaevlerinin duruşma yapılan yerlere çok uzak olması sebebiyle, Marmara Bölgesinde bulunan İBDA-C tutuklularının Metris Cezaevine getirilmelerini,
3.3 Adli hükümlü ve tutuklulara tanınan dini ve milli bayramlarda açık görüş hakkı ile, ayda bir açık görüş hakkının kendilerine de tanınmasını talep ettiklerini,
3.4 Halen bulundukları koğuşun 80m2 olduğunu, burada 24 kişi kalmakta oldukmarını, zaman zaman sayının 35’e kadar yükseldiğini,
3.5 Bulundukları koğuşun çok dar olduğunu, ihtiyaca cevap vermediği gibi yer darlığı sebebiyle pek çok problem yaşadıklarını, bu durumun koğuşu gören cezaevi müdürü, cumhuriyet başsavcısı gibi yetkililer tarafından da kabul ve ikrar edildiğini, ancak ellerinden bir şey gelmediğini,
3.6 Koğuşların bitişiğinde kütüphane olarak bilinen ancak halen kullanılmayıp boş tutulan bir yer olduğunu, bu yer ile kendi koğuşları arasında kapı bulunduğunu ancak halen bu kapının kapalı olduğu, basit bir işlem ile burasının kendilerine verilebileceğini ve bu durumda yer darlığından kaynaklanan problemlerinin çözülebileceğini,
3.7 Bu konuda idarenin, kendi elinde bir şey olmadığını, konuyu bakanlığa ilettiklerini, oradan talimat gelmesi halinde derhal gereğini yapacaklarını ifade ettiklerini, ancak daha önce yaptıkları başvurunun muğlak ifadelerle ve şimdilik reddedildiğini,
3.8 Koğuşta banyo bulunmadığını, iki adet WC bulunduğunu, bunun bir tanesini iptal ederek banyo olarak kullandıklarını, bu sebeple kalan bir adet WC’nin ihtiyaca cevap vermediğini,
3.9 Yeterli banyo ve sıcak su temini mümkün olmadığından banyo yapmalarının çok büyük problem olduğunu, özellikle kışın banyo yapmalarının hemen hemen mümkün olmadığını,
3.10 Kışın kaloriferlerinin yanmadığını
3.11 Cezaevinde diş tabibinin kullandığı aletlerin çok eski, paslı, küflü olduğunu , bunların yenilenmemesinin sebebi olarak da ödenek yokluğunun gösterildiğini,
3.12 Cezaevindeki yemeklerin, özellikle ekmeklerin özellikle yenilemeyecek durumda olduğunu
3.13 Hafta sonu avukatlar ile görüşme hakkı talep ettiklerini
3.14 Duruşmaların kanunen en geç ayda bir gerekirken, halen 3-4 ayda bir (mevsimden mevsime) duruşmaya çıkarıldıklarını, böylelikle yargılamanın gereksiz ve haksız bir şekilde uzadığını,
3.15 Şu anda cezaevi idaresi ile bir problem olmadığını, idare ile diyaloglarının iyi olduğunu, mevcut problemlerin cezaevi idaresi veya diğer memur ve görevlilerden kaynaklanmadığını, bilakis idarenin problemlerini anlayışla karşıladığını, durumun düzetilemesi için bakanlık ile yazışma halinde olduklarını ifade ettiklerini, oradan talimat gelmesi halinde ellerinden geleni yapacaklarını söylediklerini,
3.16 Ancak adalet bakanlığı’nın cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların bu tür talep ve eylemlerinde, istenilen hususları hemen yerine getirmediğini, önce bir bekleyip eylemcilerin neler yaptıklarını ve neler yapabileceklerini gözlemlediğini, daha sonra birtakım taleplerin yerine getirildiğini, adeta tutuklu ve hükümlülerin haklarını almak için eyleme teşvik edildikdiklerini,
3.17 Halen açlık grevinde bulunan arkadaşlarının büyük abdestlerinden kan geldiğini
3.18 Halen mevcut haklarını CHP hükümeti zamanında mücadele ile almış bulundukları, ancak yeni hükümet zamanında durumlarında hiçbir iyileşme olmadığını,
3.19 Solcu tutuklu ve hükümlülerin bu tür talep ve eylemlerinde, açlık grevlerinde tüm kamuoyunun arka çıkarak onları sahiplendiğini, ancak kendileri ile kimsenin ilgilenmediğini ve kamuoyunun sahiplenmediğini
3.20 Nazilli ve Kırşehir Cezaevinde bulunanlara dabaskı yapıldığı, İzzet Kıraç’ın baskı altında bulunduğu, görüş yaptırılmadığı
3.21 Kırşehir cezaevinde bulunanların hükümlü olmaları, memleketlerine sevk talepleri olmasına rağmen sevklerinin yapılmadığını, halbuki bu taleplerinin zaten kanuni hakları olduğu
3.22 Cezaevine dergi ve benzeri yayın sokulamadığı
3.23 Bu ve benzeri problemlerin çözümü için dönüşümlü olarak 5’er günlük açlık grevine başladıklarını, halen açlık grevinde 28. Günde olduklarını, haklarını alana, problemlerinin çözülene kadarda devam edeceklerini, eğer idare birtakım problemlerin çözümü için bazı sanıkların bu şekilde ölmelerini bekliyorsa, ölmekten çekinmeyeceklerini,
3.24 Karaman cezaevinde bulunan iki bayan tutuklununda kendilerine destek olmak için dönüşümlü açlık grevi yaptıklarını, halen açlık grevinde 52. Günde bulunduklarını,
3.25 RP’den sistemi değiştirmesini beklemediklerini, ancak müslümanlardan aldıkları oyların karşılığını bekelediklerini,
3.26 Bu problemlerin kendilerine özel olmadığını, cezaevindeki tüm tutuklular için sözkonusu olduğunu hatta tüm cezaevlerinde aşağı yukarı durumun aynı olduğunu, ifade etmişlerdir.
4. Aynı gün, sanıklarla yapılan görüşmeyi mütakip cezaevi ikinci müdürü Halil İbrahim DEMİR ile yapılan görüşmede; “Sözkonusu sanıklar ile cezaevi idaresi ve diğer görevliler arasında herhanfi bir problemin olmadığını, problemlerinin kendilerinden kaynaklanmadığını, çözebilecekleri problemler konusunda kendilerine anlayışlı davrandıklarını, ancak bazı taleplerin yerine getirilmesinin fiilen mümkün olmadığını, bazılarının da kendi yetkilerinde olmadığını” söylemiştir.
Belli başlı talepleri konusunda ise ;
4.1 Yer darlığının çözümü için kendi ellerinde yetki olmadığını, kütüphanenin kendilerine verilmesi için bakanlık ile yazışma yaptıklarını, verilen talimat doğrultusunda da 1 hafta önce kütüphanenini kendilerine tahsis edildiğini, gerekli düzünlemelerin yapılarak kendilerine verildiğini ve yer darlığı problemlerinin çözüldüğünü,
4.2 Kendilerine verilen kütüphanenin boyanıp, içine masa sandalye konulduğunu, bir kısmını mescit yaptıklarını ve bu suretle yaklaşık bir haftadır burayı kullanmakta olduklarını,
4.3 Banyo ve tuvalet problemi olmadığını, içeride iki banyıo ve iki tuvalet olduğunu, haftada iki gün de sıcak su aktığını , ayrıca içeride elektirikli ısıtıcılar olduğunu
4.4 Kışın kaloriferlerin düzenli yandığını
4.5 Hafta sonu avukat görüşmesi imkanının da olmadığını, çünkü haftanın her gününün ziyaret için çeşitli adli ve siyasi tutuklu-hükümlüleri dağıtılış bulunduğunu, bunun değiştirilmesi halinde günlerin çakışacağını, sağ ve sol siyasi tutuklu-hükümlülerin günlerin çakışması halinde ise cezaevinde kontrolü güç olayların olabileceğini ifade etmiştir. Diğer taleplerinin ise kendilerini aşan konular olup, bu konuların bakanlığa ait olduğunu belirtmiştir.
5. Bu inceleme ve görüşmeler sonucu oluşan kanaate göre, Metris Cezaevinde bulunan İBDA-C tutuklularının dile getirdikleri hususların daha çok yeni hükümet ve adalet bakanından beklentileri olduğu, mevcut problemlerinin genel olarak cezaevlerinde bulunan problemler olduğu, kendilerine mahsus özel baskı veya cezaevi idaresinden kaynaklanan bir problem olmadığı anlaşılmıştır.YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt İçi RaporlarTarih 1996-01-01
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2723135

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari