Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşleri engellenmemeli, ifade ve kişi özgürlükleri ihlal edilmemelidir

Basına yansıyan haberlere ve açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre kamuoyunda Furkan Gönüllüleri olarak bilinen grup, 20 Mart 2022 günü Adana’da polisin orantısız müdahalesine maruz kalan ve haksız gözaltına alındıklarını düşündükleri arkadaşları için 27 Mart 2022 tarihinde Türkiye’nin çeşitli illerinde basın açıklaması yapmak istemişlerdir.

Bu kapsamda bazı illerde basın açıklaması yapılmışken aynı grubun İstanbul ili Bayrampaşa İlçesinde yapmak istediği basın açıklaması, İZİN ALINMADIĞI gerekçesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu madde 32/ç ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. maddeye istinaden SÜRESİZ OLARAK YASAKLANMIŞTIR. 

İlgili yazıda “İlçemiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması” amacıyla basın açıklamasının SÜRESİZ yasakladığını belirtilmiştir.

Anayasa gereği “herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına” ve “ÖNCEDEN İZİN ALMADAN, silahsız ve saldırısız olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına” sahiptir.  Söz konusu yazıda atıf yapılan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu açıkça kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kolluk birimlerine yalnızca bildirimde bulunulmasını öngörürken, Anayasa’da güvence altına alınan en temel haklardan olan “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı” nın kullanımını Kanun’a rağmen izne bağlayan yasakçı zihniyetin karşısında olduğumuzu ve bu durumun açık bir hak ihlali olduğunu bildiririz. 

İdari makamların keyfilikle her seferinde atıf yaptığı 2911 sayılı Kanun gereği toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek bir haktır, sınırlama ise istisnadır. İlgili Kanun’un 17. maddesinde açıkça “suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâli”nde bir toplantının süresiz olarak yasaklanabileceği öngörülmüşken Kanunun önüne geçilerek kamu güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesi ile söz konusu toplantının süresiz yasaklanması hukukun açıkça çiğnenmesidir. 

Ayrıca basın açıklamasının yasaklandığının tebliğ edilmesi üzerine grubun olaysız ve şiddete başvurmadan dağılacağı belirtilmiş olmasına rağmen polis ablukasına alınması da kolluğun keyfi tavrını göstermektedir.

Söz konusu yasak kararı yasaklamalardaki keyfiliği, devlet kurumlarındaki ciddiyetsizliği alenen ortaya koymuştur. Öyle ki bir başka ilçe emniyetinden alınan matbu bir yazının üzerindeki ilçe ibaresi dahi değiştirilmeden kaymakam oluru ile basın açıklamasının engellendiği görülmektedir. Yasaklar konusunda gösterilen bu aceleci tavrı anlamak mümkün değildir.

MAZLUMDER olarak;

- İfade, din ve vicdan özgürlüğünün en geniş manada korunmasını ve ihlal edilmemesini,
- Baskı cebir ve şiddet yöntemlerini kullanmayan kişilere yönelik keyfi müdahalelerin kişi özgürlüğü ihlali olduğunu,
- Yapılan yasaklamanın ölçülülük ve orantılılık ilkeleri ile Kanunun açık hükmünü ihlal ettiğini belirtir, 
- İdari makamları; ifade, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı kullanımı engelleyen keyfilikten ve hukuksuzluktan derhal vazgeçmeye davet ederiz.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2022-03-29
Okunma Sayısı : 472
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 3910693

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari