Barışımızı Kolay İnşa Etmiyoruz ki, Kolay Vaz Geçelim

Yüz yıl önce emperyalist işgale karşı hep beraber Anadolu direnişini gerçekleştiren Türkiye halklarının bu birliği, işgalcilerin aklı ile devleti ele geçiren azınlık jakoben kadrolarca esir alınmıştı. Şeflik dönemleri olarak tarihe geçen diktatörlük uygulamalarıyla kültürel soykırıma uğratılan halklar, her nefes alışında özgürlük yolunda iradesini barışçıl ve kitlesel karşı duruşuyla ortaya koydu. Anadolu deyişiyle barışını “gıdım gıdım” elde etmeye çabaladı. Her defasında iradesi darbelerle gasp edilen halklar ilk nefeslerinde özgürlüklerinden yana siyaseti etkileyip barışa soluk olmaya taraf oldular.

Son postmodern darbenin etkisinden ilk silkinişi ile güçlü bir barış iradesinin siyasete ve devlete yön vermesi tarihi bir süreçtir. Bu sürecin parlamentodaki aktörleri kendilerini halkların iradesi dışında etkenlere ve hesaplara açtıkça barıştan ve adaletten uzaklaşılmakta emperyal tezgahların sert rüzgarları ile “emanet”lerine “halel” getirmektedirler.
 
İçinden geçtiğimiz on yıllar uluslararası emperyalist hegemonyanın bölgemizde öz kaynaklarımıza yönelen saldırılarının en sert ve sürekli bir halde seyrettiği yıllar. Bu atmosferde onlarca manipülasyon, provokasyon ve tezgahın ardı ardına sıralandığı tarihi tecrübesi toplumsal hafızalarımızda gayet taze ve nettir.
 
Dünyanın kadim medeniyetlerinin tarihi havzası olan bölgemiz, doğal kaynaklarının zenginliği kadar  toplumların dini ve kavmi çeşitliliği ile de küreselleşen emperyalizme açık bir hedef/alan hali sunmaktadır. Bu hal, barış sürecinin yumuşak karnı olup toplumsal desteğin en kırılganlaştığı yönüdür.
 
91 yıldır Cumhuriyet halkına karşı konuşlanmış devlet aklıyla toplumun değerlerini ve kimliklerini red ve inkâr politikalarıyla ezmiş toplumda onarılması güç fay hatları oluşturmuştur. Otuz yılda 50 bin insanımızı kaybettiğimiz asit kuyuları, işkence, faili meçhuller ile binlerce yuvanın içine ateşdüşüren çatışmalı süreçle tırmanan bu kırılma son yıllardaki güçlü barış ve toplumsal uzlaşma iradesiyle ilk defa tarihi bir noktadadır.
 
Barış süreci gerek hükümetce ortaya konulan temel yaklaşım, gerekse tarihi Newroz açıklamasındaki mesaj ile bu toprakların kadim değerlerinin harcı ile gelişecek bir zemine oturtulmuştur. Bu kendi barışımızın, doğusuyla ve batısıyla temel değerlerimizle kodlanmış olduğu, halkın dilinden geliştiği bir süreçtir. Barışı, her ne saikle olursa olsun ortaya çıkan yabancı aktörlere karşı ne kadar koruyabilirsek o kadar kendi barışımız olacağını akıldan uzak tutmamalıyız. 
 
Toplumun sorunlarına karşı ağır sorumluluk altında olduğunu düşündüğümüz ve özelde İslami hassasiyetleri ile öne çıkan kesimleri vakıf dernek ve cemaatlar ile kanaat önderlerini barış için insiyatif almaya ve daha etkin bir rol üstlenmeye davet ediyoruz.
 
Barışımızın temel dinamiklerinin ortak inancımızın kodlarıyla inşaası tarihi, insani ve de İslami bir sorumluluk olarak boyunlarında durmaktadır. Unutmayalım ki ceberrut devlet tüm bu red ve asimilasyon politikalarını on yıllardır işte bu ortak değerlere ve temel kodlarımıza karşı yok edici bir politika temelinde uygulamıştır. Bu tarihi sorumluluk tüm İslami kesimlerce iktidarın sırtına bırakılamayacak, ertelenemeyecek ve ötelenemeyecek zorunluluk olarak gelmiş ve kendisini dayatmış bulunmaktadır.
 
Kürt sorununun çözümünde kaçınılmaz rol sahibi olan ve ideolojik farklılıklara sahip tüm aktörler bu temel kodlara saygın ve yapıcı bir pozisyonda rol almalı, toplumsal değerler örselenmemelidir.
 
Evet ilk defa barışımızı inşa ediyoruz!
Emekle ve umutla!
 
MAZLUMDER olarak tüm siyasi aktörleri bu naif ve tarihi süreci güçlendirmek yerine dar çıkarlar ve ideolojik dayatmalardan sıyrılarak güçlendirmeye, tarihi sorumluluklarının gereğini eksiksiz yerine getirmeye davet ediyoruz.
 
BARIŞIMIZI ÖZENLE KORUMALI VE YAŞATMALIYIZ.
 
Cüneyt Sarıyaşar
MAZLUMDER İstanbul Şubesi
11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2014-11-01
Okunma Sayısı : 837
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 3139437

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari