Basın Açıklaması: Çocuk Tacirleri Yargılanmalıdır

MAZLUMDER İstanbul Şubesi tarafından çocuk tacirlerine ilişkin aşağıdaki basın açıklaması gerçekleştirilmiş ve tacirler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunda, görsel ve yazılı basın aracılığıyla yaklaşık 1 aydır gündem olan yasadışı yollardan evlatlık verme, evlatlık edinme ve bu prosedüre aracılık etme girişimleri Mazlumder İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu olarak bizleri konu hakkında araştırma yapma yönünde harekete geçirmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde İhbar dilekçemizde ve ekinde sunulmuş olan ilanlardan ve cevaplardan görüleceği üzere belirtilen sitede/web sayfasında yasa dışı evlatlık alıp/verme/aracı olma, bunun da ötesinde çocuk satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Temel insan hakları ilkelerine ve insan onuruna aykırı olan bu durum Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çocuk haklarını korumak amacıyla imzalanmış birçok uluslararası sözleşmeyi de ihlal etmektedir. Geleceğimiz olan çocukların her türlü tehlikeden korunması evrensel bir gerekliliktir. Çocuk satışı ile hem bu gereklilik hem de insan haklarının temeli olan insanlık onuru yok sayılmaktadır.

Bu suçu işleyenlerin ve ortaklarının Türk Ceza Kanunu’nun da insan ticareti başlığı altında yer alan hükme göre cezalandırılması Savcılıktan talep edilmiştir. Zira Türk hukunda evlat edinme belirli şartlara bağlanmış olup, çocukların, hiçbir güvenilirliği olmayan internet siteleri aracılığı ile tarafların ve saiklerinin belli olmadığı para karşılığı satışlara konu edilmesi evlat edinme kapsamında değil insan ticareti suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Ayrıca dikkat çekmek gerekir ki insan ticareti suçunun yanı sıra hakim kararı olmaksızın yasa dışı evlat edinmek suretiyle doğrudan nüfusa kayıt ettirilerek çocuğun soy bağının değiştirilmesi de ayrı bir suç olarak belirlenmiştir.

Türkiye’nin de onayladığı uluslar arası protokollerde çocuk satışı “…herhangi bir şahıs veya bir grup şahıs tarafından, ücret ya da başka herhangi bir şey karşılığında bir çocuğun başka birine devredildiği herhangi bir fiil veya işlem anlamına gelmektedir.” Şeklinde tanımlanmış ve “Evlat edinme konusunda yürürlükteki uluslararası yasal düzenlemeler ihlal edilmek suretiyle bir çocuğun evlat edinilmesi için uygunsuz bir şekilde rıza istihsal edilmesini teminen aracılık yapılması,” çocuk satışı kapsamında sayılmış ve çocuk satışının tespit edilmesi halinde cezalandırılması gerektiği vurgulanmıştır.

İnsan onuruna aykırı olan bu suçların uzun süredir devam ediyor olması, sağlıklı bir denetim ve yargılama yapılmadığının göstergesidir. Kendisini koruyamayacak durumda olan bebekleri ve çocukları korumak toplum olarak hepimizin görevidir. Bu zayıflıktan fayda sağlamaya çalışan herkes en temel insani değerleri çiğnemiş olacaktır. Ebeveynlerin de her ne sebeple olursa olsun bu yola başvurmaları kabul edilemez bir durumdur.

Bu nedenlerle yetkili makamları, insanlık onuruyla bağdaşmayan, henüz ruhsal ve bedensel gelişimlerini tamamlamamış bebeklerin, internet ortamı üzerinden ‘evlatlık alıp-verme’ adı altında satılmasını ve insan haklarının bu yolla ihlalini engellemek için göreve davet ediyoruz.
         
MAZLUMDER İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2016-03-15
Okunma Sayısı : 1893
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 3315548

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari