Genel Merkez’in OÜGK Talebimizle İlgili Cevap Dilekçesine Karşı Açıklamamız

MAZLUMDER İstanbul Şubesi, Olağanüstü Genel Kurul talepli davaya Genel Başkan Yardımcısı Arif Koçer tarafından MAZLUMDER Genel Merkezi adına verilen cevap üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Emanete Hakkıyla Sahip Çıkmak Adına Olağanüstü Kongre Çağrımızdır başlıklı çağrı metni ile dile getirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul talebi maalesef Genel Başkan Ahmet Faruk ÜNSAL ve bir kısım Genel Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ileri sürülen çeşitli gerekçelerle dikkate alınmamış tabandan gelen bu meşru talep genel merkez tarafından hukuksuz biçimde bertaraf edilmeye çalışılmıştır.

Dernek müktesebatının gerektirdiği usuli ilkeleri yerle bir eden bu yok sayış üzerine Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde derneği Olağanüstü Genel Kurula götürmek üzere dernek içerisinden 3 kişinin görevlendirilmesi talebiyle açtığımız davaya MAZLUMDER Genel Merkezi adına Genel Başkan Yardımcısı Arif Koçer tarafından cevap verilmiştir.

Cevap dilekçesinde “delegelerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin sunulması ve imza karşılaştırmasının sağlanması” gerektiği yönündeki talep ve itiraz ile MAZLUMDER’de fiilen delegelerin imzası ile ya da genel kurula direnenlerin ifade ettiği şekliyle üyelerin imzası ile Olağanüstü Genel Kurul talebinde bulunulması imkânsız hale getirilmek istenmektedir. 192 delegenin imzasıyla talep edilen OÜGK için noter tasdikli imza sirküleri şartı aranması dilekçeyi yazan ve noterlik mesleği icra eden Arif KOÇER’in de bileceği üzere her bir kişi için en az 60 TL ve toplamda 11.520 TL tutarında bir masraf ortaya çıkarmaktadır. Genel Kurul talebine direnenlerin iddia ettiği gibi üye imzası şartı gerektiği düşünüldüğünde ise, en az 1220 üye imzası gerekeceğinden, bu masraf 73.000 TL gibi bir tutara yükselmektedir.

Gerçekte böyle bir maddi imkâna sahip olsak bile bunu mazlumlar için hak ararken sarf etmenin zaruretine inandığımızdan böyle fuzuli bir masrafı yapmayacağımızı açıkça ifade ederiz.

Ayrıca imzalar için -ilgili delegeler aranarak doğruluğunu kontrol imkânı bulunmasına rağmen- noter şartı getirilmeye çalışılması MAZLUMDER’de delege ya da üye ile olağanüstü genel kurul talebinde bulunmayı fiilen imkânsızlaştırmak anlamına gelip tamamen kötü niyetli bir yaklaşımdır. Zira bu itirazı dile getirenler aslında MAZLUMDER tabanında bir meşruiyetlerinin ve karşılıklarının bulunmadığını, OÜGK talebinin esasen imzacılardan çok daha fazla delege tarafından da paylaşıldığını çok iyi bilmektedirler.

Gelinen nokta göstermektedir ki meşru talebimiz başta Genel Başkan Ahmet Faruk ÜNSAL olmak üzere bir kısım genel merkez yöneticileri tarafından bırakınız dernek hukukunu kardeşlik hukuku dahi gözetilmeksizin türlü entrikalar ile bastırılmaya çalışılmaktadır. Adeta  “halk için halka rağmen” bir anlayışla yönetime devam etmek istenilmekte, dernek yönetiminde siyasi parti çekişmelerinde rastlanan ayak oyunları icra edilmektedir.

Bir taraftan Olağanüstü Genel Kurul talebini yok sayma ve değersizleştirmeye dönük zorlama yorumlar ileri sürülerek OÜGK süreci sürüncemede bırakılmaya çalışılmakta diğer taraftan Bitlis, Muş, Bingöl illerinde şubeler açarak yaşanan dernek içi tartışmalardan habersiz insanların emekleri araçsallaştırılmakta ve muhtemel bir Genel Kurulda sayısal çoğunlukla derneği ele geçirme çalışmaları yürütülmektedir.  Aynı şekilde İstanbul’da da 2 nolu şube açma çalışmasına girişilerek bu amaca doğru hızla yol alınmak istenmiştir. Ancak bilinmelidir ki bu süreç böyle giderse MAZLUMDER’in bütün meşruiyet zeminini yok etme eğilimindedir.

Hak ve Adalet mücadelesi için sırt sırta verdiğimizi sandığımız insanların ayak oyunları karşısında hak ve adalete uygun ahlaki duruş dışında bir duruşumuz olmayacağını üyelerimize ve kamuoyuna bir kez daha ifade ederiz.

Bu tür ayak oyunlarını bize karşı kullanılmış olsa da kullanmayacağız!

Mazlumlara tahsis edilmesi gereken maddi imkânları ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz!

 

MAZLUMDER İstanbul Şubesi

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2016-06-10
Okunma Sayısı : 1598
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 3139419

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari