MAZLUMDER'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne Ziyaret

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu adına Av. Samet Beycioğlu, Av. M. İbrahim Asım Bilir ve Av. Muhammed Erşahin tarafından 09.09.2016 tarihinde Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna bayram ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ziyarette İslami Hareket, Hizbullah Menzil, İbda, Ceyşullah gibi İslami siyasi dosyalardan hüküm giymiş İrfan Çağrıcı, Tamer Aslan, Sabri Aktaş, Salih Baytap, Osman Erdemir, Can Özbilen, Eyyüp Bozkurt, Velid Bilen, Abdullah Deniz, Ömer UstaHüseyinoğlu, Cemil Şahin ve Ali Acar'la görüşülmüştür.

Söz konusu ziyarette genel olarak güncel hukuki ve siyasi meseleler, cezaevi koşulları gibi konular üzerinde durulmuştur. Bu minval üzere özellikle 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü, OHAL, Kanun Hükmündeki Kararnameler ve yaşanan sürecin Ceza İnfaz Kurumlarına yansımaları gibi konular üzerinde durulmuştur. 

Ziyaret kapsamında görüşme yapılan tüm mahpuslar, öncelikli ve acil çözülmesi gereken problem olarak, ceza infaz kurumunda müdür değişikliği yapıldığını, hali hazırda görev başında olan müdürün hukuka ve vicdana aykırı olarak kitap kısıtlaması uyguladığını, söz konusu uygulama kapsamında bir mahpusun en fazla beş kitap bulundurabileceğini, eldeki fazla kitapların ise ceza infaz kurumundan çıkarılması gerektiğini, aksi halde fazla kitapların cezaevi idaresi tarafından çöpe atılacağını belirtmişlerdir. Söz konusu akıl ve mantık ilkeleri yanında hukuka da aykırı olan yasağa ve kısıtlamaya MAZLUMDER olarak itiraz ediyoruz. Hukukla, vicdanla, insaniyetle ve cezaevi gerçekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu girişimi kabul edilemez buluyoruz.

Bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu, ilgili mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılabilir. Şöyle ki:

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya Ve Maddeler Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Yayın Tarih: 17.06.2005

Süreli veya süresiz yayınlar ile kitaplar

Madde 8 — Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. 

Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz.

Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.

Dinî ihtiyaçlar

Madde 11 — Her hükümlüye, mensup olduğu dinîn ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulundurmasına izin verilir.”

Mezkûr yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere yasada tutuklu ve hükümlülerin yanlarında bulundurabilecekleri kitaplar yönünden hiçbir sınırlama getirilmemiştir. Ayrıca dini yaşam bakımından zorunlu sayılacak olan Kuran-ı Kerim, Fıkıh, Kelam, Hadis, Tefsir vb. dini yayınların bulundurulmasının engellenemeyeceği de 11. Madde kapsamında özel olarak vurgulanmıştır.

Görüşme yapılan mahpuslarca 28 Şubat Sürecinin hukuktan ve adaletten yoksun yargılamaları da gündem edilmiş, özellikle 90’lı yılların başından itibaren süregelen paralel ve brifingli yargılamaların tekrardan ele alınması ve gözden geçirilmesi için tüm gayret ve çalışmaların ortaya konulması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu hususta daha önce de beyan ettiğimiz üzere, 28 Şubat Sürecine müdahil olmuş kişilerin yargılandığı, 28 Şubat Süreci içindeki siyasi dosyalarda aktif görev almış hakim ve savcıların tutuklandığı, meslekten ihraç edildiği bir vasatta paralel yargıç ve savcıları da, brifingli yargıç ve savcıları da, tiyatro niteliğindeki sözde yargılamalarını da hiçbir şekilde tanımıyoruz. 28 Şubat Sürecinin tüm hukuksuzluklarının ayyuka çıktığı bu dönemde 28 Şubat Yargılamalarının yenilenmesi talebimizi tekrarlıyoruz.

 

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu adına 

Av. Samet Beycioğlu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Cezaevi ZiyaretleriTarih 2016-09-21
Okunma Sayısı : 1669
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4492799