MAZLUMDER'DEN Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevlerine Ziyaret

 

Mazlumder Cezaevi Komisyonu faaliyetleri kapsamında 17.03.2016 tarihinde Komisyon Başkanı Av. Kaya Kartal ile Komisyon üyeleri Av. Eyyup Akıncı ve Av. M. İbrahim Asım BİLİR tarafından SİNCAN 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevlerine ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ziyarette, siyasi Mahpuslardan ADNAN ERSÖZ, EMİN TENŞİ, MURAT GEZENLER, ENES YELGÜN ve adli mahpuslardan AHMET KAYHAN ile görüşülmüştür.

Sincan Cezaevlerinin avukat görüş hakkını hukuksuz bir şekilde mahpus aleyhine uygulama teamülü dolayısıyla, görüşmek istememize rağmen, siyasi mahpuslar; Harun İlhan, Ferhan Özmen, Bayram Taşdemir, Fırat Göztepe, M. Emin Alpsoy, Necdet Yüksel, Şaban Yelkenli, Şeyhmus Alpsoy, Mehmet Çiğdem, Muhammed Varol, Mecit Damar  ve Osman Çolakoğlu ile görüşülememiştir.

Görüşmeler sırasında cezaevi koşulları, aile görüşleri, güncel meseleler (özellikle 28 Şubat bağlamında Müslüman siyasi mahpusların durumu-yeniden yargılanma süreçleri) ile ilgili yaşanan aksaklıklar üzerinde durulmuştur.

Görüşmelerde ilk gözlemimiz birbiriyle ve gardiyanlarla camekanlarla ayrılan avukat görüşme odalarının ses geçirecek şekilde dizayn edilmiş olmasıydı. Hukuka ve savunma hakkına aykırı bu tarz bir dizayn şekli maalesef bir çok cezaevinde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Yapılan görüşmelerde;  bazı mahpuslar özellikle ödül sisteminin düzgün işletilmediği, temel birer hak olarak tanınması gereken imkanların ödüle bağlandığı ve bunun da ayrımcı bir şekilde işletildiği, mahpusların taleplerini dile getirmelerinde önemli bir araç olan dilekçelerin işleme konulmasında ve cevaplanmasında sıkıntılar yaşandığı ifade edilmiştir.

Görüşmeler kapsamında daha önce de vurguladığımız üzere özellikle mahrem eş görüşmesi olarak da bilinen, “Kapalı ceza infaz kurumlarındaki evli hükümlü ve tutuklulara, kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın eşleri ile mahrem görüşme” imkânının Türkiye’deki uygulaması hakkında birkaç noktaya değinmeyi gerekli görüyoruz. Şöyle ki bu imkân Türkiye’de ilk defa 2013 yılında çıkartılan bir yasa ile ve maalesef insan onuruna aykırı olarak, bir ‘ödül türü’ şeklinde tanımlandı. Böylece temel bir hak olarak tanınması gereken bu imkân, cezaevi müdürlerinin keyfine bırakıldı. Bu uygulamanın bir an önce, en az 24 saat olacak şekilde temel bir hak olarak tanımlanması ve anne-baba ve çocukları da içerecek şekilde genişletilmesi zorunludur. Bu şekildeki uygulamanın cezanın şahsiliği ilkesi açısından da zorunlu olduğu açıktır.

MAZLUMDER olarak diğer aile fertlerini de kapsayan mahrem görüşme imkânının, insan onuruna uygun bir formatta, ödül değil hak olarak tanındığı bir uygulamanın hayata geçirilmesinin takipçisi olacağımızı tekrar ifade ederiz.

MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu Adına
Av. Kaya KARTAL

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Cezaevi ZiyaretleriTarih 2016-03-29
Okunma Sayısı : 1795
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4343295