“HAK ve SORUMLULUK” Ekseninde Kur'an Okumalarına Davet

İnsanlık tarihi boyunca “Hakk”ın ve “hakk”ların en büyük savunucuları ve insanları “hakklara” karşı sorumlu davranmaya çağıran en büyük davetçiler şüphesiz ki Peygamberlerdir, cümlesine selam olsun.

Hayatın bütününü kuşatan ve bu bütün içinde “hakk”ı “hakk”ları ve bunlara karşı sorumluluk yükleyen en etkin ve en açık öğreti de ilahi vahiydir.

“Hayat-ı Tayyibe”yi bizzat yaşamak ve yaşatmak için, bütün gönüllülerimizi ve ilgi duyan her kardeşimizi ve ademoğlunu “hak ve sorumluluk” ekseninde son vahiy olan yüce Kur’an’ı birlikte okumaya, üzerinde birlikte düşünmeye ve müzakere etmeye davet ediyoruz. 

“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl-97)

MAZLUMDER olarak “kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana” derken, hakkın, ademiyetle birlikte olduğu bilincinin toplumda yer bulmasının ve bu konudaki çabaların bir “hasene”den öte, “salih bir amel” olduğuna inanıyoruz.

Şöyle ki; kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye Mekke’sinde Zeyd b. Amr’ın her kız çocuğu için iki deve vererek üç yüzden fazla kız çocuğunu satın alıp kurtarması, o günün babalarını bu cinayetten vazgeçirmeye yetmiyordu. Ama ne zaman ki Kur’an nazil oldu, bu adet de tarihe gömüldü.

Ne yazık ki cahiliye o döneme ait bir olgu değildir, kıyamete kadar çeşitli şekillerde tekrar tekrar tezahür edecektir, ama her seferinde “hakk”ın en büyük referansı ve delili olan Kur’an’ı ve Kur’an talebelerini karşısında bulacaktır.

Rabbimizin şu buyruğundaki “iflah” olan “ümmet” olmak için birlikte çaba gösterelim, en güzel sonuçları O takdir edecektir.

"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Ali İmran-104)

Ramazan Beyhan
MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı

NOT: Her Perşembe 19.00’da MAZLUMDER İstanbul Şube binasında yapılacak okumalara katılmak için mail veya telefon ile isim bildiriniz.
 
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı DuyurularTarih 2014-01-09
Okunma Sayısı : 1212
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4606136