“Siyonist işgal ve küresel kapitalist hırs”ın kazanmaması için MEZHEP KAVGASINA SON!

 Kampanyaya İmzanızla Destek Vermek İçin Tıklayın

Tüm Müslümanları ve Ortadoğu Halklarını Tarihi Sorumluluklarını Hatırlamaya Çağrı!

Suriye iç savaşının tetiklediği gerilim maalesef komşu ülkelere ve bölgeye yayılma eğilimi taşıyor. Bölgeye taşınan gerilimin Müslümanların iç savaşına dönüşmeye başladığına şahid olmaktayız. Bu yeni savaşın taşıyıcıları, mezhep farlılıklarının oluşturduğu tarihi gerilimin taraflarını kendi iktidarlarının tesisine vesile yaparak savaşı yaygınlaştırmak istiyorlar. Savaşın tarafı durumuna getirilmek istenen Sünni ve Şii mezhep kimliğine sahip halklarımız, kötülüğün kaynağı olan küresel kapitalist güçlere, yerli işbirlikçilerine ve Siyonist işgale yönelmek yerine farklı mezhep mensuplarını yok etmeye yöneltilmek isteniyorlar. 

Doğal olarak bu kaos ortamının en büyük kazananı küresel kapitalist güçler, yerli işbirlikçileri ve Siyonist işgalci iken en büyük kaybedeni ise Dünya’nın tüm Müslüman halkları, bölge halkları ve insanlığın binlerce yıllık birikimidir. Şöyle ki;

• Bir halkı toptan mültecileştiren ve vatansızlaştıran Siyonist işgalci kazançlıdır, çünkü Müslümanların iç çatışmalarının ürünü olan kardeş cesetlerinden örülü duvarların arkasında güvenle varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

• Gözünü kar hırsı bürümüş küresel güçler ve yerli işbirlikçileri kazançlıdır, çünkü bağımlısı oldukları petrole ödemek zorunda kaldıkları paraları silah satarak fazlasıyla geri almaktadırlar. Ayrıca, farklılıklarımızın istismarı üzerinden sebep oldukları kan davaları, kirli iktidarlarını uzunca bir süre devam ettirecek gibi görünmektedir.  

• Dünya’nın tüm Müslümanları, bölge halkları ve insanlık kayıptadır çünkü;

* İnanç, ifade özgürlüğü ve siyasal katılım,
* Etnik, dil, din ve mezhep farklılıkları, 
* Fakirlik, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, iş yaşamı ve sosyal güvence,
* Barınma, kentleşme ve çevre  
* Sağlık,
* Eğitim,
* Kadın hakları sorunu gibi temel sorunların çözümüne odaklanamamaktadır.

Müslümanların, küresel güçlerin ve Siyonist işgalcinin istihdamına engel olamadığı her iç ihtilafı, bir diğer taraftan da Dünya barışını tehdit etme potansiyeli bakımından, bedelini tüm insanlığın ödediği bir maliyet demektir. 

Kendi ihtilaflarımızı küresel kapitalist güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin istismar etmesine izin vermekle asıl bizler sorumluyuz. Tüm Müslümaları, insanlığı bu büyük beladan koruyacak akla ve irfana davet ediyoruz.  

Çağrımız, ne hiç bir Sünni’yi Şii, Alevi olmaya ne de hiç bir Şii, Alevi’yi Sünni olmaya davet olmayıp yukarda sayılmış gerçek sorunları çözmek için birlik olmayadır.

Ya insanlık kazanacak ya Siyonist işgal ve küresel kapitalist hırs! 

MAZLUMDER
 
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı DuyurularTarih 2014-07-15
Okunma Sayısı : 1531
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4004344