Hak Arama Bilinci ve Mazlumder`in Stratejisi
HAK ARAMA BİLİNCİ VE MAZLUMDER’İN STRATEJİSİ

İnsanoğlunun yerine getirmekle mükellef olduğu sorumlulukları yanında talep etmesi gereken hakları da vardır. İnsanoğlu haklarını talep ettikçe insaniyet basamaklarında yükselir. Bu talebi yerine getirmediği müddetçe çıkması gereken basamaklarda yükselemez. Hak arama konusunda kendisini engelleyenlere karşı mücadele ettiği oranda gerçek vasfını göstermeye başlar.

Tarih boyunca hak gaspetmeye çalışan zalimler, insanoğluna kendilerinin belirlediği kadar hak sunmaya çalışmışlardır. Hak gasıplarını insanların ruhlarını satın alarak yapmayı denemişlerdir. “Ancak benim çizdiğim sınırlar ve gösterdiğim ilkeler çerçevesinde hak talep edebilirsiniz” demek istemişlerdir. Buna karşı bireyler ve toplumlar çeşitli reaksiyonlar göstermiştir. Büyük mücadeleler yaşanmıştır. Tarih hak talep etme mücadelesidir aynı zamanda. İnsanlar güçlendikleri zaman haksızlık yapma eğilimleri maalesef daha çok artmaktadır. Kendi gücünü başkalarının güçsüzlüğü üzerinden sağlamaya çalışmak gayrı insani bir durumdur. Ama bunu deneme eğilimi genellikle var olmuştur. Bu, haksızlığa karşı mücadelenin zorunluluğunu göstermektedir. Zalime karşı ilkeli ve adil bir insani duruş sergilemek zalimin ortalığın başıboş olmadığını anlamasına yarar.

İnsan en başta haklarıyla insan olduğunu bilmelidir. İçgüdüsel olarak talep ettiği arzular dışında kendisini sınırlayan ve daraltan çemberlere, bağlara karşı da bir reaksiyon geliştirmesi gerektiğini bilmelidir. İnsanın hakkı talep etmek için hakkını bilmesi gerekir. Tüm canlıların sahip olduğu haklar vardır. Ancak insanın ayrıldığı nokta hakkını bilmesi ve ısrarla talep etme kabiliyetidir. Hakkını bildiği halde ısrarla talep etmemek ise kendisini eksilten bir durumdur. İnsan onurunun kayba uğradığı bir durumdur.Ne zalim olunmalı ne de mazlum olunmalıdır. Zulme karşı ses çıkarmamanın zalime yardımcı olmak anlamına geleceğini bilmek zorundayız. Hakkımızı kimseye çiğnetmemek zorundayız.

Hak aramada “bana necilik” son derece yanlış bir tutumdur. Çünkü hak aramak aslında başkasının hakkı söz konusu olduğunda daha anlamlıdır. Kendi hakkına sahip çıkması gereken insan, başkalarının uğradığı haksızlığa duyarlılık gösterdiği oranda gerçek anlamıyla hak arayıcısı olmuş olur. Bizden farklı olana karşı farklı duruşumuz olabilir ama adil olmak zorundayız. Hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kişilerden olmak zorundayız.

Hak aramak için ilk olarak hakkını bilmek gerekir. Hakkını bilmek için de yardım alma ihtiyacı hissedilebilir. Haksızlığa uğrayan kişiler güç birliği yapmadan mücadele etmenin zorluğunu bilmelidir. Haksızlığa uğramayan da haksızlığa uğrayanın yanında yer alması gerektiğini bilmelidir. Bazen bireyler tek başına hak talep etmede güçlük yaşayabilir. Kişiler bireysel olarak hak talep edebilir veya vekil tutarak bunu yerine getirebilmelidir. Hakkı en doğru bir şekilde talep etmek zorunluluğu vardır. MAZLUMDER bu görevi yerine getirmek üzere kurulmuştur. Haksızlığa uğradığınızda hak talep etmelisiniz ama bunun da sınırları olduğunu bilmelisiniz. Had aşarak ve hak çiğneyerek hak talep edilmez. Hak talebi hakkaniyet sınırları içinde ve adaleti yerine getirme amacıyla yapılmalıdır. Hak arayan bireye yardımcı olmak isteyenlerde ilk önce bu değerli çabanın gerçek anlamda sorumluluğunu anlamak zorundadır. Hakka yardımcı olmak son derece ağır bir sorumluluk getirmektedir. Hak savunucuları hak talep eden kişilerin emanetlerinin bilincinde olmalı ve gücünü sonuna kadar kullanmalıdır. MAZLUMDER bu ağır sorumluluğunun bilincini taşımakta ve gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır.

MAZLUMDER haksızlıklara karşı durmak için vardır. İnsan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, bu sebeple de zulüm niteliği taşıyan; ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, zulme uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarının korunması amacıyla her türlü mücadeleyi vermek için vardır. Temel ilke olarak kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana temel ilkesi ile mücadele etmeyi belirlemiştir. Haksızlık yapan yakını bile olsa ona ilkeli bir şekilde karşı çıkmaya ve mazlum kendisine uzak dahi olsa onun yanında yer almayı bilmiştir. Mağdur olana kimliğini sorma ihtiyacı hissetmemiştir.

MAZLUMDER tüm bireylere, gruplara, topluluklara hakkını arama yollarını öğretmeye çalışır. Bunu sağlamak için de hak arama yollarının genişlemesi rahatlamasını sağlamaya çalışır. Devlet üzerinde bu konuda baskı unsuru ve talepleri olan bir kuruluş olarak kendisini hissettirir. Bireylerin kendisini özgürce ifade edebildiği ve her türlü yönetim biçimi içinde bireysel katılımların artmasını önemser. Özgürlüklerin genişlemesi yönündeki kazanımların korunması ve artması için her türlü çabanın içinde olur.

MAZLUMDER hakkı anlamayı sağlamak üzere eğitim seminerleri düzenlemiş ve insan hakları okulları açmıştır. Bunun yaygınlaştırılması ve tüm yurt sathında uygulanmasını hakkıyla sağlamak için daha çok uğraş vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hak konusunda bilinçlenen kişilerin günlük hayata karşılarına dağ gibi çıkan engellemeler karşısında yılmaması gerektiğini bildirmek zorundayız. Hakkı sürekli talep etmek zorundayız. Geciktirilen bir hakkın haksızlık olduğunu bilmeli ve aldatmacalara kanmamak gerektiğini bildirmek zorundayız.

MAZLUMDER sivil bir baskı unsuru olarak hukuki bir mücadele yöntemini benimser. Basın açıklamaları, açık ve kapalı salon toplantıları, konferanslar, görsel sergiler, hukuki başvurular ve lobi çalışmaları ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yasalarda dahi var olan gayrihukukilikleri düzeltmek için büyük ve sürekli bir mücadele veriyoruz. Temel insan haklarının önünde büyük engeller konulduğunun bilincindeyiz. Haksızlıkları sonuna kadar korumaya söz vermiş zalimlerin çok olduğunu ve güçlü olduklarını da biliyoruz. Ancak adaletin, hakkın ayağa kaldırılacağına inancımız tamdır. Mazlumlara yapılan zulümlerin hesabının bu dünyada bizler, hak savunucuları tarafından sorulması gerektiğinin de bilincindeyiz.

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu
MAZLUMDER Genel Başkanı
YAYIN BİLGİLERİKategori Adı MakalelerTarih 2008-11-01Yazar Dr.Ömer Faruk Gergerlioğlu
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4173447