Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Ölüm Cezasının Kaldırılmasıyla ilgili 6. Protokol
1983’te imzaya açılmış, 1985’te yürürlüğe girmiştir. 2000 Ekim ayı itibariyle Türkiye henüz onaylamamıştır. 11 Protokol değişikliği metne işlenmiştir. BAŞLANGIÇ 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan (bundan sonra ’Sözleşme’ diye geçecek) İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeye bu Protokol imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi üyesi bir çok Devlette meydana gelen gelişmelerin, ölüm cezasının kaldırılması yönünde genel bir eğilimi ifade ettiğini göz önünde bulundurarak, Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır: Madde 1 - Ölüm cezasının kaldırılması Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse ölüm cezasına mahkum edilemez ve verilen ölüm cezası infaz edilemez.

Madde 2 - Savaş zamanında ölüm cezası Bir Devlet, savaş zamanında ve çok yakın bir savaş tehlikesi olduğu zamanlarda işlenen fiillerle ilgili olarak, ceza yasasına ölüm cezası öngören hükümler koyabilir. Ölüm cezası, sadece yasada belirtilen durumlarda ve bu yasa hükümlerine uygun olarak verilebilir. Bu Devlet, sözkonusu yasanın ilgili hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir. Madde 3 - Yükümlülük azaltma yasağı Sözleşmenin on beşinci maddesine dayanılarak, bu Protokol hükümleriyle getirilen yükümlülükte herhangi bir azaltma yapılamaz. Madde 4 - Çekince yasağı Sözleşmenin elli yedinci maddesine dayanılarak, bu Protokolün hükümlerine herhangi bir çekince koyulamaz. Madde 5 - Yer bakımından uygulama 1. Bir Devlet bu Protokolü imzalarken ya da onay veya kabul veya uygun bulma belgesini verirken, bu Protokolün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtebilir. 2. Bir Devlet daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine göndereceği bir bildirimle, bildirimde belirtilen diğer ülkeleri bu Protokolü uygulanma kapsamına alabilir. Protokol bu yerler bakımından, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihini izleyen ayın ilk günün yürürlüğe girer.

3. Yukarıdaki iki fıraya göre yapılan bir bildirim, bu bildirimde belirtilen ülkeler bakımından Genel Sekretere gönderilecek bir duyuru ile yürürlükten kaldırılabilir. Yürürlükten kaldırma, Genel Sekreterin bu duyuruyu aldığı tarihi izleyen ayın ilk günün yürürlüğe girer. Madde 6 - Sözleşme ile olan ilişkisi Sözleşmeci Devletler bakımından bu Protokolün 1-5. Maddeleri, Sözleşmeye ilave edilmiş Maddeler olarak kabul edilir ve Sözleşme hükümleri buna göre uygulanır. Madde 7 - İmza ve onay Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Bu Protokol, Üyeler tarafından onaylanır, kabul edilir ya da uygun bulunur. Bir Avrupa Konseyi üyesi Devlet, Sözleşmeyi daha önce ya da bu Protokol ile birlikte onaylamamış ise, sadece bu Protokolü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun göremez. Onaylama, kabul etme, uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilir. Madde 8 - Yürürlüğe girmesi 1. Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi beş Devletin 7. Maddeye göre kendilerini bu Protokol ile bağlamak istediklerini açıkladıkları tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 2. Bu Protokol ile bağlanma istediğini daha sonra açıklayan bir Devlet bakımından bu Protokol, onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin verildiği tarihi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. Madde

9 - Tevdi işlemleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bu Protokol ile ilgili konuları Avrupa Konseyi üyesi Devletlere bildirir: a) bir imza, b) onay, kabul, uygun bulma belgesi verilmesi, c) beşinci ve sekizinci maddelere göre bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihler, d) bu Protokol ile ilgili başka herhangi bir bildirim veya haber. Aşağıda imzası bulunanlar, usulüne uygun biçimde yetkilendirilmiş olarak, bu Protokolü imzalamışlardır. 28 Nisan 1983’te Strasbourg’ta, eşit ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca olarak yazılan bu metinler, tek bir nüsha halinde Avrupa Konseyi arşivinde saklanır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her bir Avrupa Konseyi üyesi Devlete onaylı bir örneğini iletir.
YAYIN BİLGİLERİKategori Adı SözleşmelerTarih 2005-10-05
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2997355

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari