Afganistan İnsan Hakları Raporu

 

1980'li yıllardan günümüze iki süper gücün adeta savaş tecrübelerini bütün dünyaya gösterdikleri bir laboratuar olan Afganistan artık yorgun bir ülke. Nüfusunun gerçek sayısı bile bilinmeyen, savaşta ölen insanlarını sayacak bir devlet kurumu olmayan, neredeyse her ailede savaş nedenli engellilerin olduğu bu fakir ülkenin anlatılmayan hikâyesini anlatmak amacıyla bu insan hakları raporunu kamuoyunun ilgisine sunmaya karar verdik.

Bütün dünyada, medeni dünya görüşünün ve çağdaş değerlerin temsilcisi olduğu iddiasıyla suni bir meşruiyet oluşturmaya çalışan ABD'nin ve kendisine destek veren 44 batılı ülkenin uluslararası kuralları ve değerleri nasıl hiçe saydıkları, hukuki bir dayanak olmadan bazı devletlerce tanınmış ve 10 yıllık savaşa rağmen hala halk nezdinde ciddi bir meşruiyete sahip bağımsız bir yönetimin modern zamanın en dehşetli silahları kullanılarak nasıl halkının iradesine rağmen iktidardan uzaklaştırıldığını bütün dünya seyretti.

ABD başkanı George W Bush'un 11 Eylül saldırıları sonrasında bütün dünyaya, kurumlara entelektüellere ve STK'lara hitaben "Ya bizdensiniz ya da onlardan" diyerek başlatmayı planladığı İslam dünyasının büyük bir çoğunluğuna göre ve Bush'un da bir konuşmasında ifade ettiği gibi Haçlı Savaşı Batı Dünyası’nda ise teröre karşı savaş kampanyası 10 yıllık bir süreç içersinde neredeyse her gün yeni insan hakları ihlallerine neden oldu. Teknolojik üstünlüklerini napalm ve düşük yoğunluklu uranyum silahları kullanarak gösteren İşgal güçleri medya, lobi faaliyetleri, politik baskılar ve yoğun propaganda retoriği ile bu insan hakları ihlallerini örtmeye çalışmaktalar. Savaşın nesiller boyu sürecek büyük bir yıkıma uğrattığı Afgan halkı ise yaşanan ihlalleri dünyaya duyuracak, toplu katliamları belgeleyecek bağımsız kurumlardan ciddi oranda mahrumdur.

Türkiye Afganistan'da hukuki dayanağı olmayan işgal sürecine gerek Taliban'a karşı savaşan subayları eğitmek ve Uluslararası destek gücüne maddi ve askeri destek sağlamak, gerekse de Afgan halkının yapılan kamuoyu araştırmalarında da açıkça görüldüğü gibi artık ülkelerini terk etmesini istedikleri NATO ve ABD'ye politik destek vermek suretiyle katkıda bulunmaktadır. 8 bin masum insanın konteynırlara hapsedilerek çöle gömülmek suretiyle vahşi bir biçimde katledilmesinde birincil sorumlu olduğu iddia edilen Raşid Dostum'a destek sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu Türkiye halkının ortak duygularını yansıtmamaktadır.

Dünyanın değişik bölgelerinde kim olursa olsun mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karşı vizyonuyla hareket eden MAZLUMDER, 10 yıllık savaşın İnsan Hakları Haritası sayılabilecek bu geniş hacimli rapor ile kamuoyunda bölgede yaşanan haksızlıklara karşı, siyasi çevrelerde de işgal ve insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık oluşturmayı amaçlanmaktadır. Rapor hazırlık aşamasında MAZLUMDER Dış İlişkiler Komitesi’nden bir heyet Afganistan’a giderek siyasi partiler, STK temsilcileri, medya ve Afgan halkı ile görüşmeler yapmışlardır.

MAZLUMDER bu insan hakları çalışması ile tarihe bir not düşmeyi, insan onuruna yakışır bir tavır göstererek yapılan ihlallerin tarafsız bir biçimde literatüre ve kayıtlara geçmesini sağlamayı ve insani değerlerin kurum olarak kendisine yüklediği tarihi sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı

- Afganistan İnsan Hakları Raporu'nu PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın-

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt Dışı RaporlarTarih 2011-12-21
Şube ve Temsilcilerimiz
istanbul
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (212) 526 2440 | Faks: +90 (212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4606126